Bitkilər ücün əlverişli mühit amillərini

İşıq bitkilərin böyümə və inkişafı ücün  lazım olan ekolojı amildir.  İşıq  bitkiləri qidalandırır. Buna baxmayaraq işıga olan təlabatına görə  iki  qrupa bölünür- işıgsevən və kölgəsevən bitkilər. Bu bitki qurupları  bir-birindən yarpaq, gövdə, kök quruluşlarına görə fərqlənirlər.Cinar,cökə,adacay,xiyar,günəbaxan bitkiləri işıq sevən bitkilərdir.Bizim şəhərimiz cinar bitkisi ilə zəngindir.Müşahidələr onu göstərir ki, cinar hündür boylü,
 qollu-budaqlı,yarpaqları iri ayalı,kənarları diliklidir-dilikli yarpaq günəş şüalarını digər yarpaqlara kecməsinə mane olmur.Yarpaqlar   gövdə üzədində elə düzülür ki  bir-birinə mane olmur. Kölgəsevən bitkilər -küknar, fındıq,adi gərməşov,tyrşəng,inciçəyi .  Bu bitkilər alcaqboylu olurlar.
Azərbaçan günəşli respublikadır.Burada bitən bitkilər əsəsən işıqsevəndir.İşıqsevən bitkilərin şirəli lətli meyvələri olur.Belə meyvələrlə qidalanmaq biz uşaqlar ücün vacibdir.Bu bizim böyümə və inkişafımız ucun zəruridir.Ona görə bitkiləri qorumalıyıq.
Bitkilər ətraf mühitdə oksigen mənbəyidir.
iOksigen canlıların tənəfusü ücün vacibdir.
DƏMİRAGAC

İTBURNU

Комментариев нет:

Отправить комментарий